Ajansın çalışma süreci, başlangıçta hedeflerinizi ve gereksinimlerinizi belirlemek, strateji geliştirmek, kampanyayı planlamak ve yürütmek, sonuçları izlemek ve raporlamak gibi aşamalardan oluşur. Ajans, süreç boyunca sizinle düzenli iletişimde olacak ve çalışmanın her aşamasında size bilgi sağlayacaktır.